UBND Giao An

Hoạt động

Giao Thiện phát triển nuôi tôm thẻ chân trắng thích ứng với biến đổi khí hậu

Giao Thiện phát triển nuôi tôm thẻ chân trắng thích ứng với biến đổi khí hậu

Đăng ngày:
Mặc cái nắng tháng 6 gay gắt chúng tôi tìm về xã Giao Thiện (Giao Thủy), một trong những trung tâm nghề biển nuôi trồng, đánh bắt của tỉnh. Nắng to người dân nơi đây càng tất bật, say sưa bám biển,...